آگهی برگزاری مجدد مزایده دو مرحله‌ای

شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران در راستای استفاده از ظرفیت‌های دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)، به عنوان یکی از قطب‌های گردشگری و تفریحی تهران، در نظر دارد نسبت به شناسایی سرمایه‌گذاران واجد شرایط برای آمفی‌تئاتر جنوبی دریاچه اقدام نماید. در این راستا از سرمایه‌گذاران محترم که از توانمندی مالی و فنی لازم برای بهره‌برداری از این طرح برخوردارند، در قالب فعالیت‌های زیر دعوت به عمل می‌آورد:

  • طراحی، محاسبه و ساخت فضای آمفی‌تئاتر جنوبی و بهره‌برداری از آن به عنوان محلی برای برگزاری اجتماعات، کنسرت، رویداد و... به گنجایش حداکثر ۲۵۰۰ نفر
  • ایجاد فضای سن روی آب به مساحت ۳۰۰ مترمربع
  • ایجاد فضا و بهره‌برداری از دو باب مغازه با کاربری رستوران، کافی‌شاپ و بوفه در محل استیج جنوبی مجموعا"به مساحت 260 مترمربع
  • کف‌سازی، تجهیز گیت‌های ورودی، موانع و حائل‌های فضای اطراف محل آمفی‌تئاتر

از سرمایه‌گذاران واجد شرایط دعوت می‌شود، حداکثر تا تاریخ 1398/08/14 جهت خرید اسناد شرکت در مزایده به آدرس تهران، بزرگراه شهید خرازی، ضلع شرقی دریاچه شهدای خلیج فارس، میدان ساحل، کوچه نور، مقابل آتش‌نشانی، شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران کد پستی: ۱۴۹۱۸۱۳۱۱۱ مراجعه نمایند.

·        برای کسب اطلاعات تکمیلی با شماره ۴۴۷۲۹۴۱۲-۰۲۱ داخلی ۶۰۲ تماس حاصل نمایید.

·        پرداخت هزینه آگهی‌ها بر عهده برنده مزایده است.

آگهی مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز و امور باغبانی

شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران در نظر دارد خدمات مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز و امور باغبانی مجموعه دریاچه شهدای خلیج فارس را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط به شرح زیر واگذار نمایند. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید از تاریخ 1398/07/07  تا تاریخ 1398/07/14 جهت دریافت اسناد مناقصه و تا پایان وقت اداری مورخ 1398/07/20 برای ارائه قیمت و اسناد مناقصه طبق شرایط اقدام نمایند.  

 

شرایط

1-دارا بودن برگ تایید صلاحیت یا گواهینامه معتبر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداقل رتبه 3

2–داشتن تخصص، تجربه کافی و کسب حداقل 70 نمره از 100 نمره به تشخیص کمیته فنی و بازرگانی

3-محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهاد ها : بزرگراه شهید خرازی غرب - خروجی بلوار کاشان - میدان ساحل خیابان نور – بعد از ایستگاه آتش نشانی - شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران تلفن : 44729412 داخلی 404

4-به پیشنهاد های فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نمی شود.

5–انجام بازدید حضوری از محل اجرای پروژه با هماهنگی کارشناسان کارفرما

6–شرکت در جلسه پرسش و پاسخ با مسئولان کارفرما که متعاقبا اعلام خواهد شد

7-سایر اطلاعات و جزییات مربوط به مناقصه ، در اسناد مناقصه درج  شده است.

آگهی مناقصه حفاظت و حراست فیزیکی

شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران در نظر دارد خدمات مربوط به حفاظت و حراست فیزیکی از تاسیسات, ساختمانها, فضای سبز و ... مجموعه دریاچه شهدای خلیج فارس را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط و صلاحیت و دارای مجوز رسمی از نیروی انتظامی و یگان حفاظت شهرداری تهران واگذار نمایند. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید از تاریخ 1398/07/07  تا تاریخ 1398/07/14 جهت دریافت اسناد مناقصه و تا پایان وقت اداری مورخ 1398/07/20 برای ارائه پیشنهادات و اسناد مناقصه طبق شرایط زیر اقدام نمایند.

 

 

شرایط

1-دارا بودن رتبه انتظامی حداقل 2 به همراه تائید صلاحیت از طرف امور حفاظتي و مراقبتي (نگهباني) در مجموعه شهرداري تهران و ستاد فرماندهي يگان حفاظت

2-داشتن تخصص، تجربه کافی و کسب حداقل 70 نمره از 100 نمره به تشخیص کمیته فنی و بازرگانی

3-محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهاد ها : بزرگراه شهید خرازی غرب - خروجی بلوار کاشان - میدان ساحل خیابان نور – بعد از ایستگاه آتش نشانی - شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران تلفن : 44729412 داخلی 404

4-به پیشنهاد های فاقد امضاء , مشروط, مخدوش, و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نمی شود.

5–انجام بازدید حضوری از محل اجرای پروژه با هماهنگی کارشناسان کارفرما

6–شرکت در جلسه پرسش و پاسخ با مسئولان کارفرما که متعاقبا اعلام خواهد شد

7-سایر اطلاعات و جزییات مربوط به مناقصه ، در اسناد مناقصه درج  شده است.

                                                      آگهی مزایده دو مرحله‌ای                                                    

شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران در راستای استفاده از ظرفیت‌های دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)، به عنوان یکی از قطب‌های گردشگری و تفریحی تهران، در نظر دارد نسبت به شناسایی سرمایه‌گذاران واجد شرایط برای آمفی‌تئاتر جنوبی دریاچه اقدام نماید. در این راستا از سرمایه‌گذاران محترم که از توانمندی مالی و فنی لازم برای بهره‌برداری از این طرح برخوردارند، در قالب فعالیت‌های زیر دعوت به عمل می‌آورد: 

طراحی، محاسبه و ساخت فضای آمفی‌تئاتر جنوبی و بهره‌برداری از آن  به عنوان محلی برای برگزاری اجتماعات، کنسرت، رویداد و... به گنجایش حداکثر ۲۵۰۰ نفر

  • ایجاد فضای سن روی آب به مساحت ۳۰۰ مترمربع
  • ایجاد فضا و بهره‌برداری از دو باب مغازه با کاربری رستوران، کافی‌شاپ و بوفه در محل استیج جنوبی مجموعا"به مساحت 2۶0 مترمربع
  • کف‌سازی، تجهیز گیت‌های ورودی، موانع و حائل‌های فضای اطراف محل آمفی‌تئاتر

از سرمایه‌گذاران واجد شرایط دعوت می‌شود، حداکثر تا تاریخ 1398/07/23 جهت خرید اسناد شرکت در مزایده به آدرس تهران، بزرگراه شهید خرازی، ضلع شرقی دریاچه شهدای خلیج فارس، میدان ساحل، کوچه نور، مقابل آتش‌نشانی، شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران کد پستی: ۱۴۹۱۸۱۳۱۱۱ مراجعه نمایند.

·        برای کسب اطلاعات تکمیلی با شماره ۴۴۷۲۹۴۱۲-۰۲۱ داخلی ۶۰۲ تماس حاصل نمایید.

·        پرداخت هزینه آگهی‌ها بر عهده برنده مزایده است.

تاریخ انتشار آگهی: 1398/07/10

آگهی مناقصه

شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران در نظر دارد حفظ و حراست فیزیکی از دریاچه شهدای خلیج فارس را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

لذا از کلیه متقاضیان دارای صلاحیت رتبه انتظامی حداقل 2 و ناییدیه یگان حفاظت شهرداری تهران دعوت به عمل می‌آید،جهت دریافت اسناد مناقصه  و اطلاع از شرایط آن به مدت حداکثر یک هفته از نشر آگهی در ساعات اداری به شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران

 به آدرس:

تهران، بزرگراه شهید همت، بزرگراه شهید خرازی،ضلع شرقی دریاچه شهدای خلیج فارس، میدان ساحل، کوچه نور،بعد از ساختمان آتش‌نشانی مراجعه نمایند.

برای کسب اطلاعات تکمیلی با شماره ۴۴۷۲۹۴۱۲-۰۲۱ داخلی 404 تماس حاصل نمایید.

تاریخ انتشار:1398/07/07

آگهی مزایده 

شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران در نظر دارد اقلام ضایعاتی این شرکت مانند آهن‌آلات، لوله‌های فلزی و پلی‌اتیلن، پروفیل،کانکس و قایق‌های تفریحی وغیره را از طریق مزایده به فروش برساند.

متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده و بازدید اقلام از تاریخ 1398/5/5 به مدت 5 روز کاری به آدرس:

تهران، بزرگراه شهید همت، بزرگراه شهید خرازی،ضلع شرقی دریاچه شهدای خلیج فارس، میدان ساحل، کوچه نور،بعد از ساختمان آتش‌نشانی مراجعه نمایید.

برای کسب اطلاعات تکمیلی با شماره ۴۴۷۲۹۴۱۲-۰۲۱ داخلی 400 تماس حاصل نمایید.

 

آگهی مزایده عمومی مرحله اول (نوبت دوم)

شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران در راستای استفاده از ظرفیت‌های دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)، به عنوان یکی از قطب‌های گردشگری و تفریحی تهران، در نظر دارد نسبت به شناسایی سرمایه‌گذاران واجد شرایط برای بهره‌برداری از رینگ دوچرخه‌سواری پیرامون دریاچه اقدام نماید. در این راستا از سرمایه‌گذاران محترمی که از توانمندی مالی و فنی لازم برای بهره‌برداری از این طرح برخوردارند، دعوت به عمل می‌آورد:

  • تعبیه ۸ کیوسک ارائه تجهیزات تفریحی پیرامون دریاچه
  • ارائه خدمات متنوع از قبیل انواع دوچرخه، سه‌چرخه، اسکوتر برقی، دوچرخه‌های کمک‌دار، سبددار و کابین‌دار و ...

از سرمایه‌گذاران واجد شرایط دعوت می‌شود، حداکثر تا تاریخ 98/05/03 جهت خرید اسناد شرکت در مزایده‌ به آدرس تهران، بزرگراه شهید خرازی، ضلع شرقی دریاچه شهدای خلیج فارس، میدان ساحل، کوچه نور، مقابل آتش‌نشانی، شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران کدپستی: ۱۴۹۱۸۱۳۱۱۱ مراجعه نمایند.

برای کسب اطلاعات تکمیلی با شماره ۴۴۷۲۹۴۱۲-۰۲۱ داخلی 301 تماس حاصل نمایید.

پرداخت هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده است.