اطلاعات تماس

انتهای اتوبان همت غرب، اتوبان شهید خرازی، ضلع شرقی دریاچه شهدای خلیج فارس، میدان ساحل، خیابان نور، روبروی ساختمان آتش نشانی

۴۴۷۲۹۳۳۲, ۴۴۷۲۹۴۱۲

۴۴۷۲۸۶۸۲

omrani@tehran.ir

Tehran_beach@   و   Omrani.karkonan@

شرکت عمرانی کارکنان بر روی نقشه