دریاچه شهدای خلیج فارس

تاریخ انتشار: 1397/7/15
نوشته شده توسط: Admin5ir996
تعداد بازدید: 58
print

مجموعه دریاچه شهدای خلیج فارس به عنوان یک فضای مدرن فرهنگی و تفریحی، و با دسترسی به بازار مخاطب دو نقطه مهم جمعیتی کشور (شهرهای تهران و کرج)، یک فرصت ایده آل در صنعت گردشگری و سرگرمی شمرده می شود.


اهداف اصلی از ساخت دریاچه شامل موارد زیر است:

افزایش توان اکولوژی منطقه از طریق ایجاد قابلیت های تفریحی و تفرجگاهی

بهره برداری بهینه از منابع آبی منطقه

تلطیف هوای منطقه غرب تهران

جذب گردشگران داخلی و خارجی

کمک به رشد و توسعه اقتصادی با سرمایه گذاری بخش خصوصی و ایجاد اشتغال در منطقه

مدیریت زیست محیطی مطلوب همگام و همسو با توسعه پایدار

 

همچنین دستاوردهای ناشی از ساخت دریاچه شامل موارد زیر است:

پر کردن اوقات فراغت مردم منطقه و شهر تهران

پاسخ به نیاز طبیعت دوستی مردم منطقه و شهر تهران

ایجاد چشم انداز زیبا، دل انگیز و منحصر به فرد در منطقه و شهر تهران

اجرای پروژه نمونه در کشور و تعمیم آن به دیگر نقاط مشابه کشور به عنوان نماد شهری تهران

افزایش ساکنین در منطقه

افزایش کمی و کیفی خدمات شهری در منطقه

افزایش امنیت در منطقه

افزایش اشتغال در منطقه