دریاچه چیتگر

تاریخ انتشار: 1397/7/15
نوشته شده توسط: Admin5ir996
تعداد بازدید: 80
print

اجزای طرح:

دریاچه شهدای خلیج فارس چیتگر از جمله دریاچه هایی است که در خارج از بستر رودخانه احداث شده است و حدود 6 کیلومتر از بستر رودخانه کن فاصله دارد لذا ضرورت یافته است که علاوه بر احداث سد، جانمایی عمومی-اصلی سد دیگری جهت انحراف آی به همراه سامانه انتقال آب به اجرا درآید.

اجزای اصلی طرح عبارتند از:

بند انحرافی کن

در بستر رودخانه کن، یک بند انحرافی بتنی جهت افزایش تراز آب و فراهم کردن امکان انحراف جریان آب از رودخانه کن به سامانه انتقال آب و هداست آن به دریاچه شهدای خلیج فارس احداث شده است.

سامانه انتقال آب

به منظور انتقال آب از بند انحرافی کن به دریاچه، یک سامانه انتقال آب به طول تقریبی 7 کیلومتر طراحی و اجرا شده است، این سامناه از دو بخش کانال بتنی به ابعاد 1/5 در 1/1 متر و لوله هایی از جنس GRP با قطرهای 600 و 1200 میلی متر تشکیل شده است.

سد اصلی

جهت ایجاد دریاچه، سذی از نوع خاکی و یا ارتفع حداکثر 10/5 متر در بخش جنوبی آن طراحی و احداث شده است. طول این سد 735 متر و و تراز تاج آن 1268/5 متر بالاتر از سطح دریا قرار دارد.

دایک پیرامونی

توپوگرافی منطقه به گونه ای است که برای ایجاد عمق لازم و نیز هندسه موردنظر دریاچه، در پیرامون لبه ساحلی دریاچه، باید خاکریزی موسوم به دایک احداث میشد. این دایک 4030 متر و عرض تاج آن 6/9 متر است.