شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران

تاریخ انتشار: 1397/7/15
نوشته شده توسط: Admin5ir996
تعداد بازدید: 56
print

بخشی از فعالیت های شرکت، نگهداری از دریاچه شهدای خلیج فارس و بهره برداری از امکانات تفریحی و رفاهی و استفاده تجاری از پهنه خشکی و آبی دریاچه است.

عقد قراردادهای کارگزاری با مناطق 22 گانه شهرداری و سازمان های تابع از دیگر خدمات ارائه شده توسط شرکت است.

همچنین اجرای پروژه های عمرانی، بهسازی و بازسازی بافت فرسوده شهری، فضای سبز، راه و ترافیک به عنوان پیمانکار شهرداری تهران و سازمان های زیرمجموعه شهرداری برعهده شرکت است.

برنامه ریزی، عاملیت چهارم و انجام امور مشاوره فنی و مهندسی در پروژه های عظیم شهری از خدمات قابل ارائه شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران است.